Waarom is biodiversiteit zo belangrijk?

biodversiteit ptthee

Met ptthee dragen we direct bij aan meer biodiversiteit in Nederland

Bij ptthee werken we samen met boeren en landeigenaren om biodiversiteit te stimuleren. Dit doen we door kruiden in te zaaien op hun land.

De diversiteit in kruiden en hun wortels maken de grond gezonder. De bloemen uit de kruiden trekken insecten aan, bijvoorbeeld bijen. De bijen zijn hard nodig zijn voor het bestuiven van gewassen in Nederland.

Groen woestijnen
groene woestijnen ptthee

Biodiversiteit?

Biodiversiteit is de mate van verscheidenheid aan levensvormen (van planten tot aan dieren) binnen een bepaald ecosysteem. Het is tegelijkertijd een graadmeter om aan te geven hoe gezond een ecosysteem is. En daarbij geldt: hoe meer, hoe beter.

De biodiversiteit staat in Nederland onder druk en is in de afgelopen decennia sterk afgenomen. De gevolgen hiervan zijn groot. De media staan er vol mee.

De langgerekte weilanden waar koeien en schapen op staan te grazen, zien er vaak mooi strak en groen uit. Maar veel weilanden in ons land zijn er slecht aan toe. Er groeit maar een soort gras, meestal Engels raaigras. Het is op deze weilanden slecht gesteld met de zogenoemde biodiversiteit. Het zijn eerder “groene” woestijnen dan bloemrijke weide met vogels en vlinders, zoals je vroeger vaak zag.

Met het inzaaien van bloemen- en kruidenmengsels krijgen we steeds meer gezonde weilanden. De bloemen van deze kruiden trekken zo weer insecten aan die hard nodig zijn voor het bestuiven van gewassen. Deze natuurlijke bestuivers hebben we hard nodig voor onze voedselvoorziening. Kortom: biodiversiteit is van levensbelang voor ons allemaal.

Meer leren over biodiversiteit?

Wil je meer weten over biodiversiteit, waarom het belangrijk is, hoe dit onderdruk is komen te staan en wat jij zelf kunt doen om biodiversiteit te stimuleren? Bij elke bestelling van ptthee vertellen we meer over biodiversiteit en het belang ervan.

Ontdek ptthee op werk

Wil jij ook met jouw collega’s bijdragen aan meer biodiversiteit in Nederland?

Lees meer over onze werkwijze

Lees hier meer over hoe wij voor landschapsherstel zorgen en wat jij voor ons kan betekenen

Klaar voor je eerste ptthee?